Welkom op de site van "Schuitje Varen"!

 

Mijn naam is M. Schuit (nu weet u meteen waarom ik voor de naam Schuitje Varen gekozen heb) en van oorsprong ben ik leerkracht in het basisonderwijs. In 2002 heb ik de pabo afgerond, waarna ik een aantal jaar als kleuterjuf heb gewerkt. Thematisch werken en spelenderwijs leren vormden daarbij de belangrijkste sleutelbegrippen. Gezamenlijk beginnen in de kring, leuke liedjes zingen, mooie prentenboeken voorlezen... dat vond ik geweldig om te doen. Daarna de speelwerkles, overal drukte en bedrijvigheid en veel enthousiaste kinderen om me heen. Bij mooi weer natuurlijk nog even naar buiten (zandkastelen bouwen, verstoppertje spelen etc.) en bij slecht weer naar het speellokaal (joepie joepie is gekomen, bewegen op muziek etc.). En dan was de dag alweer voorbij!

Voor mij tenminste, want voor veel kinderen ging de 'werk'dag na schooltijd gewoon door: bij de buitenschoolse opvang. Mijn interesse hiervoor werd gaandeweg gewekt, en toen ik wegens omstandigheden een tijdje uit de roulatie raakte heb ik besloten om zelf een kleinschalige naschoolse 'huiskamer'opvang op te richten. Als onderwijzeres stelde ik het pedagogisch klimaat, met daaraan gekoppeld de sociaal-emotionele ontwikkeling, al centraal. De ervaring leerde mij dat de kinderen pas echt tot bloei konden komen als ze lekker in hun vel zaten en met plezier naar school gingen. Als ik dat principe mee kan nemen naar Schuitje Varen, is mijn droom in elk geval verwezenlijkt... en die van uw kind(eren) hopelijk ook!