Welkom op de site van "Schuitje Varen"!

 

Schuitje Varen is een naschoolse 'huiskamer'opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De nadruk ligt op het jongere kind (4 tot 8 jaar), maar dit is geen harde grens. Oudere kinderen mogen gewoon blijven tot ze naar de brugklas gaan. Jongere kinderen mogen af en toe komen spelen om alvast te wennen. Eventueel kan dit ook structureel (vanaf 3 jaar).

Schuitje Varen hecht veel waarde aan een knusse, huiselijke sfeer. Warmte en geborgenheid zijn sleutelbegrippen. Het is een gezellige en kleinschalige opvang, waar 'alles' kan en 'niets' moet. De kinderen kunnen er echt tot rust komen, na een - vaak hectische - dag op school. Uiteraard worden er regelmatig (thematische) activiteiten aangeboden, maar die zijn niet verplicht. De kinderen mogen eigenlijk doen wat ze willen: voor de poppen zorgen, op het autokleed spelen, tekenen, knutselen, torens bouwen, kralen rijgen, puzzels maken en nog veel meer. Als het weer het toelaat, gaan we natuurlijk ook fijn naar buiten.

Omdat niet alle kinderen tegelijkertijd op de locatie aanwezig zullen zijn, beginnen we altijd met een vrije inloop. Pas als iedereen er is, komen we bij elkaar voor een korte gezamenlijke activiteit. Denk hierbij aan voorlezen, liedjes zingen, bewegen op muziek, een kringspel etc. Deze activiteit is meestal gekoppeld aan een bepaald thema (o.a. seizoenen en feestdagen). Als er iemand jarig is wordt dit natuurlijk ook met elkaar gevierd. Uw kind mag een kleine traktatie meenemen, maar dat hoeft niet. Na dit gezamenlijke moment gaat ieder weer zijn/haar eigen gang, totdat het tijd is om naar huis te gaan.

Tussendoor krijgen de kinderen iets te drinken en te eten. Uiteraard zullen dit kleine, gezonde dingetjes zijn. Op vrije middagen bestaat de mogelijkheid om hier een broodmaaltijd te nuttigen. Ook is er standaard fruit aanwezig. Heeft u specifieke wensen voor uw kind (bijv. vanwege een allergie of een geloofsovertuiging), dan kunt u dit altijd melden en zullen we samen naar een oplossing kijken. 

Bij Schuitje Varen heeft elk kind zijn of haar eigen laatje, om persoonlijke spulletjes in te bewaren. Ook kan hierin het boek, dat 'geleend' is bij de minibibliotheek, opgeborgen worden. Dit boek kan helaas niet mee naar huis genomen worden i.v.m. de kans op zoekraken. Verder heeft ieder kind zijn of haar eigen map, waar belangrijke informatie in te vinden is. De buitenkant van de map mag door de kinderen zelf versierd worden.